Πανδημία Covid-19 και Βιολογικός Εγγραμματισμός

Η τρέχουσα πανδημία της λοίμωξης Covid-19 του αναπνευστικού συστήματοςπου βιώνουμε προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2. Ο συγκεκριμένος ιός ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών και είναι μέλος της ίδιας μεγάλης οικογένειας με τους προηγούμενους κορωνοϊούς SARS (Κορωνοϊός SARS-CoV που προκαλεί το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) και MERS (Κορωνοϊός MERS-CoV που προκαλεί το Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής). Οι κορωνοϊοί είναι μεγάλη οικογένεια ιών και κάποιοι από αυτούς συναντώνται και στα ζώα. Οι κορωνοϊοί είναι RNA ιοί (δεν έχουν DNA ως γενετικό υλικό) των οποίων η δομή, οι μεταλλάξεις και οι μηχανισμοί εξάπλωσης, η ταυτοποίηση (εργαστηριακός έλεγχος), οι τρόποι αντιμετώπισης και προφύλαξης και η ανάπτυξη εμβολίων, είναι αντικείμενο μελέτης εξειδικευμένων Βιολόγων – Ιολόγων, Μικροβιολόγων, Ανοσολόγων, Μοριακών Βιολόγων, Επιδημιολόγων κ.ά. Για να επιβιώσουν οι κορωνοϊοί χρειάζονται να εισέλθουν σε ένα ζωντανό κύτταρο του οποίου εκμεταλλεύονται τους μηχανισμούς για την αναπαραγωγή τους.
Η τρέχουσα πανδημία αναδεικνύει τη σημασία και την ανάγκη για τον ουσιαστικό βιολογικό εγγραμματισμό των μαθητών μας. Οι μαθητές μας ως αυριανοί πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τι είναι οι ιοί και γενικά τα μικρόβια, καθώς και τι είναι οι μεταδοτικές ασθένειες, οι επιδημίες και οι πανδημίες. Να γνωρίζουν τι είναι το DNA και το RNA και ποιος ο ρόλος τους. Να αντιλαμβάνονται τι είναι τα εμβόλια και πώς αναπτύσσονται καθώς και να κατανοούν τη σημασία των εμβολιασμών. Πολύ σημαντικό είναι επίσης οι μαθητές μας να κατανοούν τι είναι οι μεταλλάξεις, πώς προκαλούνται και ποιο το αποτέλεσμά τους. Ουσιαστικό είναι επίσης οι αυριανοί πολίτες να αντιλαμβάνονται ποιοι είναι οι μηχανισμοί εξάπλωσης ιών και γενικότερα των μικροβίων, και ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισης και προφύλαξης.
Τα πιο πάνω είναι μόνο μερικά από τις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και συμπεριφορές που πρέπει μια σύγχρονη εκπαίδευση να παρέχει στους αυριανούς πολίτες της ούτως ώστε να μπορέσουν να διαφυλάξουν την υγεία τους, τη δική τους και των γύρω τους, αλλά και να μπορέσουν να συμμετέχουν ισότιμα στο σύγχρονο επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο που λαμβάνει χώρα γύρω τους σχετικά με βιολογικά θέματα και θέματα υγείας. Ουσιαστικής σημασίας είναι επίσης και η διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών οι οποίοι θα συμπεριφέρονται ως «υπεύθυνοι πολίτες» σε θέματα υγείας, όπως οι μολυσματικές ασθένειες, οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους, η σεξουαλική αγωγή, η διατροφή, ο καρκίνος και άλλες ασθένειες αλλά και σε θέματα περιβάλλοντος.
Το μάθημα της Βιολογίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι κρίσιμης σημασίας για τα πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο καλούμε την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να ενισχύσουν το μάθημα της Βιολογίας σε όλα τα επίπεδα σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για τον βιολογικό εγγραμματισμό των μαθητών και μαθητριών μας.

Διοικητικό Συμβούλιο
Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*