Σχετικά με τη ΒΕΚ

Σχετικά με τη ΒΕΚ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) για την περίοδο 2019-2022, απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής
Αντιπρόεδρος: Δρ π. Δημήτριος Μαππούρας
Γραμματέας: Μίκης Χατζηνεοφύτου
Ταμίας: Παναγιώτα Ματσούκα
Έφορος (Βοηθός Ταμία): Δρ Μαρία Τσιάρλη
Μέλος: Δρ Παύλος Νεοφύτου
Μέλος(Βοηθός Γραμματέα): Δρ Κωνσταντίνος Φάνης

img-01

Καταστατικό

Αποστολή Αρχείου για ανάρτηση Καταστατικού σε pdf

Εκδόσεις ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) εκδίδει υλικό το οποίο στοχεύει στην προώθηση της βιολογίας και στην ενίσχυση της έρευνας, της διδασκαλίας και μάθησης σε όλους τους τομείς των βιολογικών επιστημών.

Το Όραμά μας

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) έχει ως όραμα και αποστολή της να προωθήσει και να ενισχύσει την επιστήμη της Βιολογίας στην Κύπρο.

Προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλους τους τομείς της βιολογίας όπως:

 • της βιοχημείας, της μοριακής βιολογίας και των συναφών περιοχών (όπως μοριακή γενετική)
 • της οικολογίας, της ταξινομικής, της βιολογίας διατήρησης, της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και των συναφών περιοχών (όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, διδακτική των φυσικών επιστημών)
 • της βιολογίας κυττάρου και βιοφυσικής και των συναφών περιοχών (όπως ακτινολογία, ραδιοβιολογία, κυτταρική παθολογία και βιοπληροφορική)
 • της βοτανικής, μυκητολογίας, οικοφυσιολογίας, μορφολογίας και φυσιολογίας φυτών και των συναφών περιοχών (όπως φυκολογία και βακτηριολογία)
 • της ζωολογίας και θαλάσσιας βιολογίας και των συναφών περιοχών (όπως πρωτοζωολογία, εντομολογία, συμπεριφορά ζώων, εξελικτική βιολογία, ιχθυολογία, οικοτοξικολογία, υδατοκαλλιέργειες)
 • της μικροβιολογίας και των συναφών περιοχών (όπως παρασιτολογία, ιολογία, μοριακή και εφαρμοσμένη μικροβιολογία)
 • της γενετικής και βιοτεχνολογίας και των συναφών περιοχών (όπως γενετική ανθρώπου, γενετική πληθυσμών, ανοσογενετική, μικροβιακή γενετική, αναπτυξιακή γενετική, φαρμακογενετική, γενετική τροποποίηση – βελτίωση οργανισμών, βιοτεχνολογία και εφαρμογές στην Ιατρική, Βιομηχανία, Γεωργία, Περιβάλλον)
 • της φυσιολογίας ζώων και ανθρώπου και των συναφών περιοχών (όπως ανοσολογία, ιστολογία, ιστοφυσιολογία, εμβρυολογία, συγκριτική ενδοκρινολογία και η αιματολογία).

Δημιουργία και υποστήριξη επαγγελματικών επαφών και ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης επιστημονικών συναντήσεων, εργαστηρίων και σεμιναρίων, μεταξύ των βιολόγων επιστημόνων τόσο εντός της Κύπρου όσο και στο εξωτερικό.

Παροχή βοήθειας και υποστήριξης καθώς και απονομή βραβείων σε Κύπριους επιστήμονες, καθηγητές και φοιτητές στην Κύπρο και σε Κύπριους βιολόγους στο εξωτερικό.

Διεύρυνση των αλληλεπιδράσεων και της δικτύωσης μεταξύ των επιστημονικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο σε όλους τους τομείς της Βιολογίας και στην εφαρμογή τους στην υγεία, την ιατρική, το περιβάλλον και τη βιομηχανία.

Συμμετοχή της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου σε θέματα που σχετίζονται και άπτονται με τις βιολογικές επιστήμες.

Ιστορία της ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) έχει μια μακρά και επιτυχημένη ιστορία περισσότερων από σαράντα (40) χρόνων. Ιδρύθηκε το 1978 και είναι μια από τις αρχαιότερες επιστημονικές εταιρείες της Κύπρου. Έχουν διοικήσει επιτυχώς τη ΒΕΚ περισσότερα από 20 Διοικητικά Συμβούλια.

Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) διετέλεσαν διακεκριμένες και εξέχουσας προσωπικότητες της κοινωνικής, επιστημονικής και οικονομικής ζωής της Κύπρου, οι οποίοι προσέφεραν στον τόπο από κορυφαίες θέσεις της κυπριακής πολιτείας, ως ανώτατοι αξιωματούχοι, όπως Υπουργοί, Βουλευτές, Επίτροποι, Μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Διευθυντές Τμημάτων των Υπουργείων, Διευθυντές Ερευνητικών Οργανισμών, Διευθυντές Ιδρυμάτων, Διευθυντές Ινστιτούτων, Προέδροι Κοινοτικών Συμβουλίων, Διευθυντές Περιβαλλοντικών Κέντρων Εκπαίδευσης και Έρευνας και σε άλλες σημαντικές θέσεις.

Βιολόγοι – Μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) ηγήθηκαν στην Κύπρο, στα πιο κάτω:

 • Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
 • Υπουργός Υγείας
 • Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Επίτροπος Περιβάλλοντος
 • Μέλη Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 • Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Διευθυντής Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Διευθυντής Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
 • Διευθυντής Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
 • Διευθυντής Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
 • Διευθυντής Ερευνητικών Κέντρων Θαλάσσιας Βιολογίας
 • Πρώτοι Λειτουργοί Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
 • Επιθεωρητές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Πολλοί διακεκριμένοι Βιολόγοι Μέλη της ΒΕΚ έχουν προεδρεύσει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα όπως:

 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα – European Network for Environmental Citizenship
 • Η Επιστήμη στο Προσκήνιο – Science on Stage

Πολλοί άλλοι διακεκριμένοι Βιολόγοι Μέλη της ΒΕΚ έχουν διευθύνει και στελεχώσει άλλα σημαντικά Τμήματα και Υπηρεσίες όπως:

 • Κέντρο Θαλασσαιμίας Κύπρου
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου
 • Εθνικό Βοτανολόγιο Κύπρου
 • Εθνική Τράπεζα Σπερμάτων Κύπρου
 • Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
 • Καραϊσκάκειο Ίδρυμα

Πολλοί Βιολόγοι – Μέλη της ΒΕΚ έχουν ηγηθεί επίσης σε πολλούς Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Κέντρα Έρευνας, σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, όπως:

 • Βιοϊατρικά Εργαστήρια
 • Κλινικά Εργαστήρια
 • Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
 • Ερευνητικές και Φαρμακευτικές Εταιρείες

Ετήσιες Εκθέσεις

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) για σκοπούς διαφάνειας, δημοσιοποιεί την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων της. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις Ετήσιες Εκθέσεις Δραστηριοτήτων της ΒΕΚ.

Δικτύωση ΒΕΚ

Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) είναι μέλος και εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιστημονικές εταιρείες που σχετίζονται με τη Βιολογία όπως είναι:

 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιοχημικών Εταιρειών – Federation of European Biochemical Societies – FEBS (https://www.febs.org/ )
 • Ένωση Βιολόγων Ευρωπαϊκών Χωρών – European Countries Biologists Association – ECBA (https://www.ecba.eu/ )

Σε συνεργασία με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) συνδιοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις.